AUTOŘI: M. Cviček, R. Sátora  
STAV: dokumentace pro provádění stavby
LOKALITA: Bezděčí u Trnávky, Pardubický kraj
1    2    3    4    5
Základem konceptu je využití části stávající hmoty Spolkového domu a její doplnění o nový objem. Spolkový dům je v jednom směru půdorysně rozšířen a zvýšen. Do této hmoty je jako funkční nápň umístěn víceúčelový sál s přidruženými místnostmi pro konání společenských akcí. Sál je tvořen prostorem přes dvě patra s otevřeným pohledem do krovu. Ve 2.NP tohoto objektu je galerie pro diváky. Spolkový dům je doplněn novou hmotou obecního úřadu, která je situována JZ směrem od objektu blíže k silnici, aby kompozičně dotvořila uliční lini. Mezi hmoty Spolkového domu a obecního úřadu je vložen materiálově kontrastující tubus, sloužící jako vstupní prostory a hlavní komunikační chodba z které je přístupné veškeré zázemí společné pro oba domy. Široké nástupní schodiště a předprostor demonstrují vstřícnost a otevřenost návštěvníkům objektu. Objemově jsou domy řešeny se sedlovými střechami, které respektují genia loci místní architektury.